Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Vuoden 2017 jatkoajan aikaiset työryhmät

Varsinainen Tuuliprojekti päättyi 31.3.2017. Vuoden 2018 alusta alkaa toimia jatkuvan ylläpidon organisaatio.

Vuoden 2017 aikana toimivilla työryhmillä on alasivu tämän sivun alla. Tästä sivulta löytyvät myös projektin aikaiset 1.4.2015-31.3.2017 työryhmät ja niiden jäsenet.

Alasivut

Children Display

 

...

Projektin aikaiset työryhmät 1.4.2015-31.3.2017

Sivun sisällysluettelo

Table of Contents

Työryhmien organisoituminen

...

Työryhmien jäsenet

Ohjeryhmä (11 hlöä)

 • Arja Kuula-Luumi Marja Kokko (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkistoJyväskylän yliopiston kirjasto
 • Tomi Toikko (siht.), Tampereen yliopiston kirjasto
 • Tiina Helamaa, VäestöliittoMarja Kokko, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Arja Kuula-Luumi (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • Antti Ruotoistenmäki, Aalto-yliopisto /Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
 • Tuulevi Ovaska, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Minna Liikala, THL
 • Kaisa Kulkki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
 • Mikko Pennanen, Turun Yliopisto
 • Rauno Kenakkala, Oulun yliopisto, projektipalvelut
 • Minna Ahokas, CSC, ATT & Tuuli-toimisto

Käyttäjäryhmä (17 hlöä)

 •     Saila Huuskonen (pj), Tampereen yliopiston kirjasto
 •     Maria Söderholm (siht.), Aalto-yliopiston kirjasto,
 •     Tuija KorhonenLiisa Siipilehto, Helsingin yliopiston kirjasto
 •     Heli Väätäjä, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos, Ihmiskeskeinen teknologia
 •     Aija Ryyppö, Oulun yliopisto, tutkimuspalvelut
 •     Jari Määttä, Luonnonvarakeskus
 •     Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 •     Arto Vitikka, Lapin yliopisto, Arktinen keskus
 •     Hannele Nikander, Luonnonvarakeskus
 •     Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus
 •     Heli Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus
 •     Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 •     Päivi Kanerva, Turun yliopisto
 •     Jani Sassali, Oulun yliopiston kirjasto
 •     Minna Ahokas, ATT & CSC, Tuuli-toimisto
 •     Heidi Enwald, Oulun yliopisto, informaatiotutkimus
 •     Sanna Kumpulainen, Tampereen teknillinen yliopisto

...