Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Vuoden 2017 jatkoajan aikaiset työryhmät

Varsinainen Tuuliprojekti päättyi 31.3.2017. Vuoden 2018 alusta alkaa toimia jatkuvan ylläpidon organisaatio.

Vuoden 2017 aikana toimivilla työryhmillä on alasivu tämän sivun alla. Tästä sivulta löytyvät myös projektin aikaiset 1.4.2015-31.3.2017 työryhmät ja niiden jäsenet.

Alasivut

Children Display

 

...

Projektin aikaiset työryhmät 1.4.2015-31.3.2017

Sivun sisällysluettelo

Table of Contents

Työryhmien organisoituminen

...

Työryhminen työskentelyyn osallistuminen ei vaadi kokouksiin osallistumista, vaan aktiivista työskentelyä työryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmän puheenjohtaja toimii työryhmänsä fasilitaattorina. Tuulitoimisto auttaa puheenjohtajia tässä tehtävässä.

Työryhmien tehtävät

Excerpt

Ohjeryhmä

 1. Työnkulkujen suunnittelu ja toteutus
  1. suunnittelee ja tuottaa Tuuli-työkalun työnkulut siten, että työkalu auttaa tutkijaa tuottamaan sisällöltään parhaan mahdollisen aineistonhallintasuunnitelman mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.
  2. antaa työnkulut Tuuli-projektin Käyttäjäryhmälle käytettävyyden varmistamiseksi.
 2. Ohjeiden kartoitus, puuttuvan ohjeistuksen tuottaminen ja laadun varmistus
  1. huolehtii siitä, että laadukkaan aineistonhallintasuunnitelman tuottamiseen tarvittava ohjeistus linkitetään osaksi Tuuli-työkalua.
  2. varmistaa Tuuli-työkaluun linkitettävän ohjemateriaalin sisällöllisen laadun.
  3. antaa valitsemansa ohjeet Tuulin Käyttäjäryhmälle käytettävyyden varmistamiseksi.

Käyttäjäryhmä

 1. Tarvekartoitus
  1. kartoittaa tutkijoiden, tutkimusorganisaatioiden sekä rahoittajien tarpeet aineistonhallintasuunnitelmien tekemistä ja käsittelyä tukevalle työkalulle.
 2. Käytettävyyden testaus
  1. testaa työkalun teknistä käytettävyyttä, työnkulkuja sekä työkaluun liittyviä yhteisiä ohjeita.
 3. Kerää palautetta
  1. kerää ja raportoi työkalun käyttäjien palautetta.
  2. kerää ja raportoi Tuuli-projektin osallistuvilta organisaatioilta palautetta.

Välineryhmä

 1. Tilannekartoitus ja valinta
  1. kartoittaa olemassa olevat aineistonhallintasuunnitelmien tuottamiseen tarkoitetut työkalut.
  2. kuvaa työkalujen tärkeimmät toiminnot ja välineiden kehitysnäkymät.
  3. antaa työkalun tai työkalut käyttäjäryhmä testattavaksi.
  4. valmistelee ehdotuksen työkalun valinnasta.
 2. Tietorakenne ja integrointi
  1. suunnittelee ja kuvaa tavan, jolla Tuuli-työkalu on mahdollista integroida muihin järjestelmiin.
  2. hioo tietorakennetta tukemaan tarvittavia integrointeja.

Vertaistukiryhmä

 1. Auttaa käynnistämään Tuuli-projektissa mukana olevien organisaatioiden aineistonhallintasuunnitelmien tuottamiseen tarvittavien organisaatiokohtaisten ohjeiden ja tukipalveluiden kehittämistä.
  1. järjestää käynnistymistä tukevia työpajoja muutamilla eri paikkakunnilla.
  2. suunnittelee ja toteuttaa vertaistukiverkoston organisaatioiden

...

  1. kehitystyön tueksi

Työryhmien jäsenet

Ohjeryhmä

...

(11 hlöä)

 • Marja Kokko (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkistoJyväskylän yliopiston kirjasto
 • Tomi Toikko (siht.), Tampereen yliopiston kirjasto
 • Stina FågelTiina Helamaa, VäestöliittoMarja Kokko, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Arja Kuula-Luumi (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • Antti Ruotoistenmäki, Aalto-yliopisto /Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
 • Tuulevi Ovaska, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Minna Liikala, THL
 • Kaisa Kulkki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
 • Mikko Pennanen, Turun Yliopisto
 • Rauno Kenakkala, Oulun yliopisto, projektipalvelut
 • Minna Ahokas, CSC, Tuuli-toimisto

Käyttäjäryhmä (17 hlöä)

 •     Saila Huuskonen (pj), Tampereen yliopiston kirjasto
 •     Maria Söderholm (siht.), Aalto-yliopiston kirjasto,
 • Tuija Korhonen    Liisa Siipilehto, Helsingin yliopiston kirjasto
 •     Heli Väätäjä, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos, Ihmiskeskeinen teknologia
 •     Aija Ryyppö, Oulun yliopisto, tutkimuspalvelut
 •     Jari Määttä, Luonnonvarakeskus
 •     Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Saila Huuskonen, Tampereen yliopiston kirjasto
 •     Arto Vitikka, Lapin yliopisto, Arktinen keskus
 •     Hannele Nikander, Luonnonvarakeskus
 •     Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus
 •     Heli Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus
 •     Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 •     Päivi Kanerva, Turun yliopisto
 •     Jani Sassali, Oulun yliopiston kirjasto
 •     Minna Ahokas, CSC, Tuuli-toimisto
 •     Heidi Enwald, Oulun yliopisto, informaatiotutkimus
 •     Sanna Kumpulainen, Tampereen teknillinen yliopisto

Välineryhmä (9hlöä)

 • Anne Sunikka (pj), Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut
 • Kimmo KoskinenJari Friman (siht.), Helsingin yliopiston kirjastoJari Friman
 • Kimmo Koskinen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Marjut Vuorinen, THL
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus

Vertaistukiryhmä

 • Stina Fågel, VäestöliittoMiki Kallio, Oulun yliopisto, tietohallinto
 • Satu Tissari, CSC
 • Ville Tenhunen, Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus

Vertaistukiryhmä (6hlöä)

 • Mari Elisa Kuusniemi (pj), Helsingin yliopiston kirjasto
 • Antti Rousi (siht.), Aalto-yliopiston kirjasto
 • Tiina Helamaa, Väestöliitto
 • Liisa Hallikainen, Lapin yliopisto
 • Tiina Sipola, Oulun yliopiston kirjasto
 • Emma Pirilä, Oulun yliopisto

Työryhminen  omat työtilat

...