Child pages
  • Miten annan automaattipalautetta opiskelijalle tehtävässä?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tätä ohjesivua ei enää päivitetä. Ks. Opettajan Moodle-opas.


Välillä opettajat haluaisivat hyödyntää tentistä tuttua tapaa antaa opiskelijoille yhteinen palaute tehtävässä esim. mallivastaus, itsearvioinnin ohjeet ja kriteerit tai tarkistuslista. Suoraan tehtävä-aktiviteetissa ei tällaista automaattipalautuksen mahdollisuutta ole, mutta suoritusten seurannan avulla sellainen on mahdollista rakentaa.

...