Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kurssit

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
borderStylesolid

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen laitosneuvosto teki päätöksen kesäopetuksesta kokouksessaan 3.3.2015.

Kesäopetukseen tulevat kurssit Johdatus tilastolliseen päättelyyn, 5 op, Kombinatoriikka, 5 op sekä Mitta ja integraali, 6 op.

Tässä kyselyn tulokset.

(warning) Kesäkurssien aikataulut tarkentuvat huhtikuun loppuun mennessä.

Kesätentit

Kesätentit pidetään kesä- ja elokuussa.

Avoin yliopisto

Column
width50%
Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
borderStylesolid

(warning) Alkukesän kurssit pyritään aikatauluttamaan niin, että molemmat kurssit pystyy halutessa suorittamaan.


Matematiikka tutuksi (Avoimen yliopiston kurssi)