Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

pe 10-12, CK111 (27.3.2015 alkaen)

Poikkeuksia:

Perjantaina 3.4 ei ole luentoa (Pitkäperjantai)

Tiistaina 7.4 ei ole luentoa (Pääsiäisloma)

Perjantaina 1.5 ei ole luentoa (Vappu)

Laskuharjoitustehtävät

Kokeet

...

ti 14-16, B120 (24.3.2015 alkaen)

Poikkeuksia:

Tiistaina 7.4 ei ole harjoituksia (Pääsiäisloma)

Harjoitustyö

Kurssin voi suorittaa syventävänä opintona (8 op) tekemällä harjoitustyön (arviointi: hyväksytty/hylätty). Harjoitustyöstä tehdään raportti, johon kuuluu yleensä 1) kansilehti (voitte nimetä työn oman aiheenne perusteella), 2) sisällysluettelo, 3) johdanto (tässä voi käsitellä esimerkiksi menetelmien teoriaan liittyviä asioita), 4) käsittely, 5) päätäntö, 6) lähdeluettelo (mahdollisesti) ja 7) liitteet (esim. R-funktioiden koodit). Harjoitustyö tulee palauttaa VIIMEISTÄÄN 26.10.2015 eli syksyn 2015 periodin II alussa. Jos harjoitustyössä tarvitaan korjauksia, niin korjattu versio on palautettava kahden viikon kuluessa korjausohjeiden annosta.

...