Child pages
  • Miten muokkaan kurssialueeni visuaalista ilmettä?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssin opettaja pystyy kuitenkin päivittämään muuten oman kurssinsa ilmettä hyödyntämällä aiheiden/osioiden yhteenveto-kenttiä, joihin voi lisätä kullekin aihelaatikolle/viikolle otsikon, kuvan, taulukon, linkkejä jne. Määritykset voi tehdä joko Moodlen omalla tekstieditorilla tai HTML-muotoiluin. Aiheen yhteenveto -kenttä löytyy kunkin aiheen numeron vierestä (pieni jakoavaimen rataksen näköinen muokkaa-ikoni näkyy opettajalle aina muokkaustilan ollessa päällä).

Kurssin aiheet/viikot/osiot näkyvät kurssin sivulla oletuksena allekkain, mutta opettaja voi halutessaan valita asetukset myös niin, että kukin osio näytetään omalla sivullaan (Muokkaa asetuksia > Kurssiformaatti > 

Aiheen yhteenvedon muokkaukseen löytyy myös ohjevideo. Tarkempi ohje kuvan lisääminen kurssialueen alkuun otsikon yhteyteen tai aiheeseen löytyy pdf-muodossa.

Myös kurssialueelle valitut lohkot vaikuttavat visuaaliseen ilmeeseen ja usein myös helpottavat opiskelijoiden navigointia kurssialueella etenkin kurssin etusivun ollessa pitkä. Lohkot voi halutessaan järjestellä nuolinäppäimillä (muokkaustila päällä) jompaan kumpaan laitaan (oikealle tai vasemmalle) kaikki, jolloin kurssista saadaan kaksipalstainen. Lohkovalikoimassa on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Tekstilohko mahdollistaa myös vapaan tekstin kirjoittamisen ja siihen voi tehdä myös HTML-muotoiluja. Opiskelijoita voi myös ohjeistaa hyödyntämään lohkojen telakointiominaisuuksia. Telakoinnin voi myös estää opiskelijoilta lohkokohtaisesti (muokkaamalla lohkon asetuksia).