Child pages
 • Johdatus yliopistomatematiikkaan, kevät 2015

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Harjoitustehtävät ja niiden ratkaisuehdotukset

Harjoitus 1

...

Harjoitus 2

...

2

Harjoitus 3

Harjoitus 4

...

4

...

Harjoitus 5

Harjoitus 6

...

6

...

Harjoitus 7

...

7

...

Harjoitus 8

...

Harjoitus 9

...

9

Harjoitus 10

...

10

...

Harjoitus 11 (Huomio, että korjauksien viimeinen palautuspäivä on 28.4.)

Harjoitus 12 (Huomio, että harjoituksissa ei ole tähtitehtäviä)

...

 

...

Kokeet

 • Ensimmäinen kurssikoe maanantaina 2.3. klo 10.00-12.00 Exactumin auditorioissa.Niille opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan varsinaiseen kurssikokeeseen sairastumisen tai päällekkäisen tentin vuoksi, järjestetään yksi korvaava koetilaisuus. Tällaisessa tapauksessa lähetä mahdollisimman pian sähköpostia luennoitsijalle.

  Ensimmäisen kurssikokeen koealue on seuraava:

   
  • yhteiset asiat: kalvojen 1-80 aiheet
  • kompleksiluvut: kalvojen 1-52 aiheet
  • tietojenkäsittely- ja tilastotieteen matematiikkaa: kalvojen 1-75 aiheet

 • Toinen kurssikoe maanantaina 4.5. klo 10.00-12.00 Exactumin auditorioissa.

...