Child pages
  • Algebralliset rakenteet I, kevät 2015

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Harjoitustehtäviä tekemällä voi ansaita lisäpisteitä, joilla voi korvata koepisteitä. Tähdellä merkityistä oikein tehdyistä tehtävistä voi saada maksimissaan neljä lisäpistettä. Pisteet kertyvät seuraavasti:

Tehty oikein

≥ 45 % 

≥ 60 % 

≥ 75 % 

≥ 90 % 

Pisteet

   1

   2

  3

   4

Myös tähdettömistä tehtävistä voi saada maksimissaan neljä lisäpistettä. Ne kertyvät saman taulukon mukaan kuin tähtitehtävistä saatavat lisäpisteet. Yhteensä lisäpisteitä voi siis saada maksimissaan kahdeksan, jos tekee tähdellä merkityistä tehtävistä oikein vähintään 90 % ja lisäksi tähdettömistä tehtävistä myös vähintään 90 %.

...

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1

Ratkaisuehdotuksia, tähdellisiin

Harjoitus 2

Ratkaisuehdotuksia ei-tarkastettuihin tehtäviin, tarkastettuun

Harjoitus 3 (Tehtävässä 14 oli virhe, joka on nyt korjattu.) Tehtäviä tehdessäsi tarvitset tätä yhtälönratkaisua käsittelevää tekstiä.

Ratkaisuehdotuksia tarkistamattomiin tehtäviin, tarkastettuun

Harjoitus 4

Ratkaisuehdotuksia tarkistamattomiin tehtäviin, tarkastettuun

Harjoitus 5

Ratkaisuehdotuksia tarkistamattomiin tehtäviin, tarkastettuun

Harjoitus 6 (Korjausten viimeinen palautuspäivä oli väärä ja se on nyt korjattu. Oikea päivä on 6.3.)

Ratkaisuehdotuksia tarkistamattomiin tehtäviin, tarkastettuun

Kertaustehtäviä

Henkilökohtainen ohjaus
Anchor
ohjaus
ohjaus

...