Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Presemo on tarkoitettu Helsingin yliopiston henkilökunnan, erityisesti opetushenkilöstön käyttöön. Helsingin yliopiston ulkopuoliset henkilöt  eivät voi hyödyntää HY:n Presemoa. Presemon käyttöönotto edellyttää @helsinki.fi-päätteistä sähköpostiosoitetta.

...