History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Ei-parametriset ja robustit menetelmät, kevät 2015

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Perjantaina 1.5 ei ole luentoa (Vappu)

Laskuharjoitustehtävät

Harjoitus 1

Harjoitus 2

Harjoitus 3  Aineisto: kilndry.data

Harjoitus 4

Harjoitus 5  Aineisto: syntpain.data

Harjoitus 6

Kokeet

Kurssikoe pe 8.5.2015, klo 10-12, B120.

Yleistentti 20.5.2015, klo 12-16, A111 tai B123.

Kirjallisuus

Luentomoniste. Versio 1.4.2015  (Pieniä muutoksia kappaleessa 2.1.13)

Laskuharjoitukset

IV periodi

...

Tiistaina 7.4 ei ole harjoituksia (Pääsiäisloma)

 

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kurssikokeessa ja kahdessa ensimmäisessä kurssin jälkeisessä yleistentissä. Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Jos ei ole mahdollista osallistua johonkin harjoitustilaisuuteen, niin ratkaisut voi lähettää sähköpostitse pdf-muodossa viimeistään vuorokautta ennen kyseistä tilaisuutta.   Lisäpisteitä harjoitustehtävien ratkaisemisesta saa seuraavan taulukon mukaisesti:

 

Ratkaistuja tehtäviä (%)

Lisäpisteet

40%

1.0

50%

1.5

60%

2.0

70%

2.5

80%

3.0

 

Harjoitustyö

Kurssin voi suorittaa syventävänä opintona (8 op) tekemällä harjoitustyön (arviointi: hyväksytty/hylätty). Harjoitustyöstä tehdään raportti, johon kuuluu yleensä 1) kansilehti (voitte nimetä työn oman aiheenne perusteella), 2) sisällysluettelo, 3) johdanto (tässä voi käsitellä esimerkiksi menetelmien teoriaan liittyviä asioita), 4) käsittely, 5) päätäntö, 6) lähdeluettelo (mahdollisesti) ja 7) liitteet (esim. R-funktioiden koodit). Harjoitustyö tulee palauttaa VIIMEISTÄÄN 26.10.2015 eli syksyn 2015 periodin II alussa. Jos harjoitustyössä tarvitaan korjauksia, niin korjattu versio on palautettava kahden viikon kuluessa korjausohjeiden annosta.

...