Child pages
  • RDA:n käyttöönotto

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

TIEDOTE RDA-KÄYTTÖÖNOTOSTA

RDA-konversio

Konversiosuunnitelmat ja konversio-ohjelmat löytyvät osoitteesta: https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-RDA Ks. oma erillinen sivu 

RDA-sääntötekstin suomennos

...