Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleKuvaus


Sisältö 

 -

Todelliset esitiedot

  • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II, Tilastollinen päättely I ja II, Todennäköisyyslaskenta I ja IIa/IIb. Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III on myös erittäin paljo paljon hyötyä.

Kurssin käytännöt

 -

Työläys

  • Hyvin Suhteellisen työläs, pidetään yleisesti tilastotieteen aineopintojen vaikeimpana kurssina.

Miksi tärkeä?

  • Lineaariset mallit ovat olennainen tilastotieteilijän työkalupakkia.

Muuta

 -

 

...