Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tavoitteena on oppia data-analyysin perusteet ja tilastollisen tietojenkäsittelyjärjestelmän ohjelmiston itsenäinen käyttötaito.

Ohjelmistot

...

...

 • Ohjelmistot ja dokumentointi
  • dokumentoiva työskentelytapa (ei pelkät valikot)
 • Aineiston perustaminen
  • oman harjoitusaineiston perustaminen
  • aineiston hallinta ja dokumentointi
  • aineistoon tutustuminen
 • Aineiston esikäsittely
  • yhden muuttujan jakaumat, tunnusluvut ja kuvat
  • muunnokset, luokittelut ja muokkaukset
  • kahden muuttujan taulukot ja kuvat
 • Analysointi ja testaus
  • riippuvuuksien tutkiminen ristiintaulukosta
  • hajontakuva, korrelaatio ja regressiosuora
  • regressioanalyysi ja t-testi

Suoritus

 • dokumentoidut ja ajallaan tehdyt viikoittaiset, määräaikaan mennessä palautetut työraportit
 • viikoittaiset itsearvioinnit ja vertaisarvioinnit

...

Ilmoittaudu kurssille (HUOM! erikseen luentokurssille JA yhteen harjoitusryhmään)

Unohditko ilmoittautua? Laita viestiä osoitteeseen tilasto-into[at]helsinki.fi.
HUOM! Ilmoittautuminen päättyy ma 12.1.2015. Muutama myöhästynyt voidaan ottaa mukaan, muttei enää 15.1.2015 jälkeen.