Child pages
  • Matemaattinen logiikka, syksy 2014

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Harjoitus 11 vihjeitä

Harjoitus 12 Tehtävässä 5 saa käyttää tietoa että PA_exp:stä todistuvien lauseiden Gödel lukujen joukko ei ole rekursiivinen vihjeitä

RyhmäPäiväAikaPaikkaPitäjä
1.ma16-18C124Tapani Hyttinen