Child pages
  • Todennäköisyysteoria I, kevät 2015

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssi suoritetaan loppukokeella. Laskuharjioituksiin osallistuminen ei ole pakollinen. Opiskelijan aktiivinen osallistuminen nostaa arvosanaa. Tenttikysymyksiä ja malliratkaisuja:  25.2.2015 ,11.3.2015, 30.3.2015.

Kurssikoe:  tiistaina 5.5  kello 9-13  D123  salissa.  Silloin voi tenttia myös Todennäköisyysteoria II  kurssin osaa.

Siitä seuraava koe pidetään 20.5 yleistenttitilaisuudessa.

 Sisältö

Johdanto: Miksi todennäköisyydet ovat additiivisia ? De Finettin rahoitusteoreettinen  tulkinta: todennäköisyys on hinta.
 Todennäköisyys ja satunnaismuuttujat: σ-algebrat, Kolmogorovin aksioomat. Todennäköisyys-mitan laajennus ja Dynkinin lause.Sovellus: tulo  σ-algebra ja tulo mitta. Satunnaismuuttujat ja niiden jakaumat, kertymäfunktio, tiheysfunktio.

...