Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel


Tässä on esitetty tilastotieteen sivuaineopiskelijan tutkintovaatoimukset "vanhojen", 2014-2016 tutkintovaatimusten mukaisesti sellaisina kuin ne on vahvistettu, ja ovat voimassa 31.7.2020 saakka. Toisin sanoen:

2014-2016 tutkintovaatimukset

 • Perusopintojen (vähintään 25 op) suorittamiseksi voit valita teoreettisemman vaihtoehdon 1 tai 3 tai soveltavamman vaihtoehdon 2.
 • Kaikki vaihtoehdot ovat viitteellisiä ja opintokokonaisuus (vähintään) 25 op sivuaineopiskelijalle voi olla vaihtoehtojen yhdistelmä ja sisältää muitakin kursseja kuin vaihtoehdoissa lueteltuja. 
 • Valinta riippuu mm. tavoiteltavien sivuaineopintojen laajuudesta, opiskelijan pääaineen mahdollisista erityisvaatimuksista ja opiskelijan matemaattisista valmiuksista.
 • Perusopintoihin voidaan sisällyttää aineopintojen opintojaksoja.
 • Kurssien sisältökuvaukset löytyvät täältä. (Huomaa että tämä viittaa tilanteeseen 2014-2016)
  Sisältökuvauksista löydät myös esitietovaatimukset. Vaikka voit räätälöidä itsellesi sivuainepaketin joka on toisenlainen kuin 1 tai 2 tai 3, sinun on syytä kiinnittää huomiota esitietovaatimuksiin.
 • Opetusohjelmat löytyvät täältä ja täältä. Vanhoja opetusohjelmia löytyy täältä .  Tulossa olevan lukuvuoden opetusohjelma vahvistetaan toukokuussa. 

Kurssien nimiin on tehty muutoksia viimeisimpiin tutkintovaatimuksiin (huomaa, että tämä tarkoittaa tilannetta 2014-2016). Kun pohdit opintojesi täydentämistä, tarkista ensin opintorekisteriotteestasi, minkä nimisen kurssin olet suorittanut aiemmin. Tässä kooste vanhojen ja uusien nimien vastaavuksista:

 • (A) Vuosien 2004 - 2013 kurssien 78200 ja 78201 Tilastotieteen johdantokurssi osa 1 (4 op) ja osa 2 (6 op) nimet ja laajuudet ovat 2014 alkaen 78240 ja 78241 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa 1 (5 op) ja osa 2 (5 op).  Nämä kurssit muodostavat esitietovaatimukset mm. kursseillle 78203 ja 78204 Tilastotieteen jatkokurssi osa 1 ja osa 2. (katso vaihtoehto 2). Tilastotieteen jatkokurssi on poistunut opetustarjonnasta lukuvuodesta 2017-2018 alkaen.
 • (B) Vuosien 2004 - 2015 kurssin 57046 Johdatus tilastolliseen päättelyyn nimi on vuodesta 2016 alkaen  57045 Tilastollinen päättely I
 • (C) Vuosien 2004 - 2015 kurssin  57045 Johdatus todennäköisyyslaskentaan nimi on vuodesta 2016 alkaen 57046 Todennäköisyyslaskenta I. (katso vaihtoehto 1). Kurssi 57705 Todennäköisyyslaskenta (katso vaihtoehto 3) on 2015 alkaen  57705 Todennäköisyyslaskenta II.
 • (D) Vuosien 2010 - 2015 kurssi 57703 Data-analyysi R-ohjelmistolla nimi on vuodesta 2016 alkaen  57703 Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla.
 • (E) Vuosina 2009 - 2014 opinto-ohjelmassa olivat kurssit 78116 Data-analyysi, osa 1 ja 78132 Data-analyysi, osa 2. Vuodesta 2015 alkaen osa 2 on jätetty pois ja osa 1 tunnetaan nimellä 78210 Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla.
 • Huom, lukuvuodesta 2017-2018 alkaen tilastotieteen peruskurssit ML-tiedekunnan tarjonnassa ovat MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I ja MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II, ja "vanhan" R-kurssin sisältö on siirretty näiden kurssien yhteyteen. Katso vastaavuustaulukot.

Mitä tarkoittaa 57xxx ja 78xxx kurssien koodeissa:

 • 57xxx kurssit ovat ML-tiedekunnan opettamia kursseja ja 78xxx ovat Valtiotieteellisen tiedekunnan opettamia kursseja.

Mitä tarkoittaa 57xxx ja 78xxx opintokokonaisuuksien koodeissa:

 • Keskustakampuksen opiskelijoille kokonaisuus rekisteröidään Valtiotieteellisessä tiedekunnassa koodilla Jos opintokokonaisuuden rekisteröinti tapahtuu Valtiotieteellisessä tiedekunnassa ( nykyään Kruunauhaan opiskelijapalvelut), niin käytetään koodia 78xxx (siis vaikka kaikki kurssit olisivat 57xxx -kursseja)
 • Muiden kampusten opiskelijoille kokonaisuus rekisteröidään Jos rekisteröinti tapahtuu ML-tiedekunnassa koodilla (Kumpulan opiskelijapalvelut), niin kkäytetään koodia 57xxx (siis vaikka kaikki kurssit olisivat 78xxx -kursseja)
 • Opintokokonaisuuksien hyväksyminen.


...

78017 Soveltavan tilastotieteen perusopinnot (25 op)

Mikäli suunnittelet hakevasi tällaista kokonaisuumerkintää, sinun on oltava yhteydessä Kruunuhaan opiskelijapalveluihin. ML-tiedekunnassa ei tätä kokonaisuutta rekisteröidä ollenkaan, koska sitä ei ole koskaan perustettu ML-tiedekuntaan, eli ei ole koodia.

Soveltavan tilastotieteen perusopintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat laajentaa tilastotieteen sivuaineopintoja sovelluspainotteisilla menetelmäkursseilla. Mahdollisia kursseja on lueteltu perusopintojen vaihtoehto 2:n yhteydessä. Lisäksi kokonaisuuteen soveltuvia kursseja ovat mm. seuraavat:

...

Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuuden opinto-oikeus on kaikilla niillä yliopiston opiskelijoilla, joiden pääaineen tutkintovaatimuksissa on määritelty pääaineeseen sopiva menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus. Sivuaine koostuu matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opintojaksoista, joista opiskelija voi koota kokonaisuuden tutkintoonsa oman koulutusohjelmansa määräämien rajojen puitteissa. Menetelmätieteiden sivuainekokonaisuutta varten on koottu matematiikan, tilastotieteen, bioinformatiikan ja tietojenkäsittelytieteen opintojaksoja tarjolle yhteen "koriin", josta sivuainetta suorittavat opiskelijat voivat joustavasti koota kokonaisuuden tutkintoonsa oman koulutusohjelmansa tutkintovaatimusten mukaisesti. Tarkemmat tiedot matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa. Huomaa, että tämä viittaa tutkintovaatimuksiin 2014-2016.

...