Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tutkintovaatimukset tilastotieteen pääaineopiskelijalle 2014-2016

 (red star) (red star) Lue tämä:

Näiden tutkintovaatimusten mukaan voi valmistua 31.7.2020 saakka. Opetus on kuitenkin Ison Pyörän uusien koulutusohjelmien mukaista ja aiemmin suunnitellut opinnot (esim muutokset HOPSeihin) on mukautettava weboodissa esitettyjen vastaavuustaulukoiden mukaisesti (maisterivaiheen vastaavuustaulukoida löydät weboodista: Matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelma).

Katso weboodista opinto-oppaat: Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma, Life Science Informatics maisteriohjelma; näissä maisteriohjelmissa on sellaisia opintojaksoja, jotka aiemmin ovat esiintyneet Tilastotieteen koulutusohjelmassa. Myös datatieteen maisteriohjelman tietoja on hyödyllistä katsoa.

ML-tiedekunnan Flamma-sivuilla on tärkeitä tietoja koulutusuudistuksesta, katso koulutusuudistus - siirtymäpolut

...

57713 Tilastollinen päättely III,  5 op (P)  (Vanha nimi: Tilastollisen päättelyn jatkokurssi)78185 Yleistetyt lineaariset mallit (osa 1), 5 op (P)

  • Kurssi on 2017 alkaen MAST33001 Statistical inference III. Kurssi ei enää luennoida lukuvuodesta 2018-2019 alkaen, mutta sen voi suorittaa tenttimällä Jyrki Möttöselle. Toinen vaihtoehto on, että suoritetaan MAST-ohjelman pakollinen kurssi MAST32001 Computational statistics I.

78185 Yleistetyt lineaariset mallit (osa 1), 5 op (P)

  • Kurssi on 2017 alkaen MAST33001 Generalized linear models II ja se on opetusohjelmassa vuosittain.
  • Huomaa tämä: Kurssin vanhassa nimessä on lisuke  (osa 1). Tämä viittaa hyvin vanhaan käytäntöön jossa kyseisestä kurssista on ollut myöskin osa 2. Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että nykyään on Matemaatisten tieteiden kandiohjelmassa Yleistetyt lineaariset mallit I ja maisterivaiheessa  Yleistetyt lineaariset mallit II. Hämäävää lisuketta (osa 1) ei voida näistä vanhoista tutkintovaatimuksista poistaa, koska tässä ne on esitettävä juuri sellaisina kuin ne on aikoinaan säädetty.

78172 Tutkielmaseminaari, 2 op (P, VTK, keväällä 2015  ML-tutkintovaatimuksia muutettu: ei ole enää pakollinen opintojakso)

  • Valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa on periaatteessa yhä edelleen pakollinen 2 op tutkielmaseminaaari. Opiskelijan on neuvoteltava valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen vastuuopettajan kanssa, onko osallistuttava nykyiseen MAST30001 Master´s thesis seminar 5 cr. ML:n opiskelijalla pakollista seminaaria ei ole, joten osallistuminen MAST30001 on vapaaehtoista. Seminaarista saa 5 op syventäviin opintoihin.

57620 / 784130 Pro gradu -tutkielma, 40 op ja kypsyysnäyte, 0 op (P)

...