Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Editionsnummer m.m. (NR)

b Utgivare (NR)

q Specificerande information (R)
Innehåller information som hör samman med numret, t.ex. delen som numret gäller.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...