Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

024 - Annan standardiserad identifikator (R)

En stardardbeteckning (nummer/kod) som inte har eget fält, såsom t.ex. ISBN-, ISSN- eller ISRN-beteckningen (-nummer eller -kod). Beteckningens ursprung anges med första indikatorn eller i delfält ‡2 (Typ av standardnummer eller -kod).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av standardnummer eller -kod

...

2 Internationellt standardmusiknummer (ISMN)
Enligt ISO 10957: International Standard Music Number (underhålls av The International ISMN Agency).
Finländska ISMN-beteckningar tilldelar Finlands ISBN-central.

3 International Article Number (EAN)
13-ställig streckkod, som för böcker är identisk med bokens ISBN-13 fr.o.m. 2007-01-01. I Finland ansvarig är GS1 Finland Oy.

4 Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
Enligt ANSI/NISO Z39.56: Serial Item and Contribution Identifier.
Används för identifikation av tidskriftsartiklar och andra identifierbara delar av en periodisk publikation. SICI består av tidskriftens ISSN, följd av ett variabelt antal tecken för bland annat utgivningstid, volym, häfte, och startsida.

...

2 Typ av standardnummer eller -kod (NR)
Koden tas från en förteckning, se Standard Identifier Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

024 0# ‡a FILNM9500119
ISRC.

...