Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)

Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 800.

/0 Medietyp

/1 - Bibliografisk nivå

 8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...