Child pages
  • Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2013

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ti 14-16 salissa B120. Ensimmäiset harjoitukset ti 5.11.

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ratkaisut: 1, 2, 3, 4, 5

Kurssikuvaus

...