Child pages
  • Funktiotermit Melindassa

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alla olevassa listassa on aikaisemmin käytössä olleiden funktiolyhenteiden aukikirjoitetut muodot. Lisää RDAn mukaisia termejä löytyy Metatietosanastosta. Niitä voi myös käyttää kuvailussa.

 

suomiruotsivanha lyhenneRDA-termi
animaattorianimatöranim.animator
dramaturgidramaturgdramat.-
esittäjäartistesitt.performer
graafikkografikergraaf.-
johtajadirigentjoht.conductor
kaivertajagravörkaivert.engraver
kertojaberättarekert.narrator
kirjoittajaförfattarekirj.author
kokoajasammanställarekok.compiler
koreografikoreografkoreogr.choreographer
kuvittajaillustratörkuv.
ill.
illustrator
käsikirjoittajamanusförfattarekäsik.screenwriter
kääntäjäöversättarekäänt.
övers.
translator
lavastajascenograflav.art director
leikkaajafilmklippareleikk.editor of moving image
miksaajamixermiks.-
näyttelijäskådespelarenäytt.actor
ohjaajaregissörohj.
reg.
director
opettajalärareopett.teacher
piirtäjätecknarepiirt.draftsman
sanoittajasångtextförfattaresan.lyricist
sovittajaarrangörsov.
arr.
arranger
suunnittelijaformgivaresuunn.designer
säveltäjätonsättare

säv., mus.
tons.

composer
taiteilijakonstnärkuvatait.artist
tanssijadansaretanssidancer
toimittajaredaktörtoim.
red.
editor
tuottajaproducenttuott.producer
valokuvaajafotografvalok.photographer
äänittäjäljudteknikeräänitt.recordist
    

...

100 1#           $a Oksanen, Sofi, $e kirjoittaja.
100 1#           $a Pulkkis, Uljas, $e säveltäjä.

Elinvuosien merkitseminen:

100 1#           $a Morgan, John, $d 1837-1913, $e kirjoittaja.
700 1#           $a Koskinen, Seppo, $d 1954- $e toimittaja.

ISNI-tunnuksen tms. merkitseminen:

100 1# $a Trollope, Anthony, $d 1815-1882, $e kirjoittaja. $0 (isni)1234567899999799

Osakentän $e toisto, kun samalla tekijällä on useita rooleja:

100 1# $a Stone, Melicent, $e kirjoittaja, $e kuvittaja.
100
1# $a Niskanen, Mikko, $e ohjaaja, $e näyttelijä.
700
1# $a Carpelan, Pirkko, $e kääntäjä, $e toimittaja.

Termien järjestys määräytyy RDA:n mukaisesti:
1) teokseen liittyvät suhteet: kirjoittaja, kokoaja, koreografi, käsikirjoittaja, ohjaaja, sanoittaja, suunnittelija, säveltäjä, taiteilija, tuottaja, valokuvaaja...
2) ekspressioon liittyvät suhteet: animaattori, esittäjä, johtaja, kertoja, kuvittaja, kääntäjä, lavastaja, leikkaaja, näyttelijä, opettaja, piirtäjä, sovittaja, tanssija, toimittaja, äänittäjä...
3) manifestaatioon liittyvät suhteet: kaivertaja...
4) kappaleeseen liittyvät suhteet

Musiikkiaineiston suhteen tätä suositusta tarkennetaan myöhemmin. Musiikkiluetteloinnissa on perinteisesti toistettu koko henkilön- tai yhteisönnimen kenttää eri funktioissa.

Melindan tietueen korjausohje:

Melindaan on aineistoloadeissa tullut paljon tuplakenttiä, jotka myöhemmin pyritään korjaamaan automaattisesti. Luetteloijan on kuitenkin päivitettävä käsittelemänsä tietue kuntoon jo ennen korjausajoja. Osakentässä $e voi olla termejä joko lyhennettynä tai aukikirjoitettuna ja osakentässä $4 englanninkielisiä kolmikirjaimisia koodeja. Erilaisista kenttäversioista täydellisin muoto säilytetään, tarvittaessa eri muotoja yhdistetään. Jos osakentistä on tuplaversio, joista toisessa on englanninkieliset tekstit ja toisessa suomenkieliset, säilytetään suomenkieliset tekstit.  Esimerkki:

700 1# $a Aaltonen, Antti.
700 1# $a Aaltonen, Antti, $d 1962-
700 1# $a Aaltonen, Antti, $e toim.
700 1# $a Aaltonen, Antti, $e toimittaja. $4 edt
700 1# $a Aaltonen, Antti, $e toimittaja.

...