Child pages
  • Funktiotermit Melindassa

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
maxlevel6
minlevel4

YLEISOHJE

RDA-standardin mukaan tekijöiden roolit (funktiot) ovat erittäin tärkeitä. Perinteisesti meillä on käytetty funktiotermejä musiikki- ja av-aineistossa, jatkossa suositellaan käyttöä kaikissa aineistoissa jo ennen varsinaista RDA:n käyttöönottoa. Funktiotermejä (RDA:n mukaisia suhteita) käytetään kaikissa aineistoissa MARC 21 -formaatin kentissä

...