Child pages
  • Funktiotermit Melindassa

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

YLEISIMMIN KÄYTETTÄVIÄ TERMEJÄ

Alla olevassa listassa on aikaisemmin käytössä olleiden funktiolyhenteiden aukikirjoitetut muodot. Lisää RDAn mukaisia termejä löytyy Metatietosanastosta. Niitä voi myös käyttää kuvailussa.

 

suomiruotsivanha lyhenneRDA-termi
animaattorianimatöranim.animator
dramaturgidramaturgdramat.-
esittäjäartistesitt.performer
graafikkografikergraaf.-
johtajadirigentjoht.conductor
kaivertajagravörkaivert.engraver
kertojaberättarekert.narrator
kirjoittajaförfattarekirj.author
kokoajasammanställarekok.compiler
koreografikoreografkoreogr.choreographer
kuvaaja kuv.director of photography
kuvittajaillustratörkuv.
ill.
illustrator
käsikirjoittajamanusförfattarekäsik.screenwriter
kääntäjäöversättarekäänt.
övers.
translator
lavastajascenograflav.art director
leikkaajafilmklippareleikk.editor of moving image
miksaajamixermiks.-
näyttelijäskådespelarenäytt.actor
ohjaajaregissörohj.
reg.
director
opettajalärareopett.teacher
piirtäjätecknarepiirt.draftsman
sanoittajasångtextförfattaresan.lyricist
sovittajaarrangörsov.
arr.
arranger
suunnittelijaformgivaresuunn.designer
säveltäjätonsättare

säv., mus.
tons.

composer
taiteilijakonstnärkuvatait.artist
tanssijadansaretanssidancer
toimittajaredaktörtoim.
red.
editor
tuottajaproducenttuott.producer
valokuvaajafotografvalok.photographer
äänittäjäljudteknikeräänitt.recordist
    

...

100 1#           $a Oksanen, Sofi, $e kirjoittaja.
100 1#           $a Pulkkis, Uljas, $e säveltäjä.

Elinvuosien merkitseminen:

100 1#           $a Morgan, John, $d 1837-1913, $e kirjoittaja.
700 1#           $a Koskinen, Seppo, $d 1954- $e toimittaja.

ISNI-tunnuksen tms. merkitseminen:

100 1# $a Trollope, Anthony, $d 1815-1882, $e kirjoittaja. $0 (isni)1234567899999799

Osakentän $e toisto, kun samalla tekijällä on useita rooleja:

100 1# $a Stone, Melicent, $e kirjoittaja, $e kuvittaja.
100
1# $a Niskanen, Mikko, $e ohjaaja, $e näyttelijä.
700
1# $a Carpelan, Pirkko, $e kääntäjä, $e toimittaja.

Termien järjestys määräytyy RDA:n mukaisesti:
1) teokseen liittyvät suhteet: kirjoittaja, kokoaja, koreografi, käsikirjoittaja, ohjaaja, sanoittaja, suunnittelija, säveltäjä, taiteilija, tuottaja, valokuvaaja...
2) ekspressioon liittyvät suhteet: animaattori, esittäjä, johtaja, kertoja, kuvittaja, kääntäjä, lavastaja, leikkaaja, näyttelijä, opettaja, piirtäjä, sovittaja, tanssija, toimittaja, äänittäjä...
3) manifestaatioon liittyvät suhteet: kaivertaja...
4) kappaleeseen liittyvät suhteet

Musiikkiaineiston suhteen tätä suositusta tarkennetaan myöhemmin. Musiikkiluetteloinnissa on perinteisesti toistettu koko henkilön- tai yhteisönnimen kenttää eri funktioissa.

Melindan tietueen korjausohje:

Melindaan on aineistoloadeissa tullut paljon tuplakenttiä, jotka myöhemmin pyritään korjaamaan automaattisesti. Luetteloijan on kuitenkin päivitettävä käsittelemänsä tietue kuntoon jo ennen korjausajoja. Osakentässä $e voi olla termejä joko lyhennettynä tai aukikirjoitettuna ja osakentässä $4 englanninkielisiä kolmikirjaimisia koodeja. Erilaisista kenttäversioista täydellisin muoto säilytetään, tarvittaessa eri muotoja yhdistetään. Jos osakentistä on tuplaversio, joista toisessa on englanninkieliset tekstit ja toisessa suomenkieliset, säilytetään suomenkieliset tekstit.  Esimerkki:

700 1# $a Aaltonen, Antti.
700 1# $a Aaltonen, Antti, $d 1962-
700 1# $a Aaltonen, Antti, $e toim.
700 1# $a Aaltonen, Antti, $e toimittaja. $4 edt
700 1# $a Aaltonen, Antti, $e toimittaja.

...