Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Apua Moodlen ongelmatilanteissa

Tip
titleNeuvontaa opiskelijoille

Moodle-kurssin sisältöön ja työskentelyyn liittyvissä ongelmissa (kurssiavain, materiaalit, tehtävät, tentit, keskustelualueet, ohjeet, suorituskriteerit, aikataulut ym.) kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä kurssin opettajaan. Jokainen opettaja vastaa oman kurssinsa toiminnasta ja sisällöstä.

Yleisemmissä Moodlen käyttöön liittyvissä kysymyksissä opiskelijat voivat ottaa yhteyttä Helpdeskiin helpdesk@helsinki.fi tai puh. (09) 191 55555. Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/helpdesk/