History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
 • Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2013

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kyselytutkimus ja mittaus

Image Removed

 • Teema 1: Tilastotiede ja kyselytutkimusHarjoitus 1

Image Removed

 • Teema 2: Mittaus yhteiskuntatieteissä
 • Harjoitus 2

Tiedonkeruu, tilastoaineiston kuvailu ja analysointi

Image Removed

 • Teema 3: Tiedonkeruu, kuvat ja tunnusluvut
  • Harjoitus 3

...

 • Teema 4: Vaihtelu ja riippuvuus
  • Harjoitus 4

...

 • Teema 5: RistiintaulukointiHarjoitus 5

Osa 2

Todennäköisyyslaskennan perusteet

Image Removed

 • Teema 6: Todennäköisyys ja satunnaisuus
 • Harjoitus 6 - Neuvontaa  - Ratkaisuehdotuksia

Image Removed

 • Teema 7: Todennäköisyyksien laskentaaHarjoitus 7 -  Taulukko (z) - Neuvontaa - Ratkaisuehdotuksia 

Tilastollisen päättelyn perusteet

Image Removed

 • Teema 8: Parametrien estimointi ja luottamusvälit
 • Harjoitus 8 - Neuvontaa - Ratkaisuehdotuksia

Image Removed

 • Teema 9: Tilastollinen hypoteesin testaus Harjoitus 9 - Taulukko (t) - Neuvontaa - Ratkaisuehdotuksia

Image Removed

 • Teema 10: Regressio- ja varianssianalyysi Harjoitus 10 - Neuvontaa

 

...

Työpajat

Harjoitustehtävien tekeminen on oppimisen kannalta erittäin olennaista. Osassa 1 tehtävät tehdään itsenäisesti, lukuun ottamatta viimeisen viikon (vapaaehtoisia) kertauspajoja. Osassa 2 oppimista tukevat viikoittain (vapaaehtoiset) työpajat, joissa tehtäviä työstetään ohjaajien johdolla pienryhmissä. Tehtäviin perehdytään itsenäisesti jo ennen työpajan kokoontumista. Pajoihin ei ilmoittauduta, vaan saa käydä siinä ryhmässä, joka itselle parhaiten sopii. Lisäpisteitä ei pajoista saa (pisteet saa kokeista, ks. Suoritustavat).

...