Child pages
  • Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2014

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Harjoitukset

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5, 6Ratkaisut: 1, 2, 3, 4, 5, 6

RyhmäPäiväAikaPaikkaPitäjä
1.ma12-14C129Ville Hyvönen
2.ma14-16C129Jouni Luukkainen
3.ti12-14C129Ville Mäkinen
4.ti16-18C129Ville Hyvönen
5.to8-10C129Ville Mäkinen
6.to12-14C129Henri Karttunen
7.pe8-10C129Henri Karttunen
8.pe14-16C129Jouni Luukkainen

...

2. tapa: Erilliskoe yleistenttitilaisuudessa tai kesätentissä. Tämän kurssin voi tenttiä kolme kertaa vuodessa lukukauden aikana sekä kesätenteissä. Harjoituslisäpisteitä ei tällöin huomioida. Omia taulukoita ei sallita kokeessa eikä myöskään "lunttilappua".

...