Child pages
  • Syksy 2013
57 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width40%

Matematiikka - Mathematics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotborderStylesolid

Analyysi I
Analys I
Analyysin virtuaalinen peruskurssi
Inledning till universitetsmatematik  
Johdatus yliopistomatematiikkaan
Matemaattisen analyysin kurssi
Matematiikka tutuksi
Virtual Calculus I
Virtual Calculus II

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Differentiaaliyhtälöt I
Differentiaaliyhtälöt II
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II
Matematiikan LuK-seminaari
Matematiikan ja luonnontieteiden toiminnallinen ohjaaminen
Matematiikan menetelmäkurssi
Matematiikan opetuslaboratorio
Applications of matrix computations
Opettajalinjan työpaja: Topologia I (star)
Topology I
Vektorianalyysi
Virtual Logic One

Virtual Advanced Calculus

 

Column
width40%

Tilastotiede - Statistics

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotsolid

Introduction to statistics
Minustako tilastotieteilijä?
Tilastotieteen johdantokurssi
Tilastotieteilijän SAS-työkalut

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Biometry and bioinformatics I 
Biometry and bioinformatics II
Biometry and bioinformatics III
 
Genome-wide association studies, GWAS-minicourse

Longitudinal data-analysis  
Lineaariset sekamallit

Luokitteluaineistojen analyysi

Otantamenetelmät

Phylogeny inference, seminar

Surveymetodiikka
Tilastollinen päättely

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Todennäköisyyslaskenta

 

...

Section
Column
width40%

Matematiikka - Mathematics

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologiasolid

Introduction to algebraic topology  
Johdatus algebralliseen geometriaan
Skeemaseminaari
Topologiset transformaatioryhmät 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysiborderStylesolid

Differentiability properties of functions
Ergoditeoria
Fourier-analyysi
Kompleksianalyysi I
Metric geometry  
Reaalianalyysi II
Semigroups and delay equations, moved to spring 2014
Sobolev spaces

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka
borderStylesolid

Introduction to mathematical physics: Introduction to Optimal Control
Introduction to mathematical physics: Quantum Dynamics
Lie algebras and representation theory   

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikkaborderStylesolid

Malliteoria
Matemaattinen logiikka  

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikka
borderStylesolid

Introduction to bifurcation theory
Mathematical modeling
Mathematics of infectious diseases 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysiborderStylesolid

Fourier-analyysi
Integraaliyhtälöt
Introduction to bifurcation theory
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt II
Semigroups and delay equations, moved to spring 2014  

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikkasolid

Brownian motion
Ergoditeoria
Malliavin Calculus
Todennäköisyysteoria I  
Todennäköisyysteoria II  

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikkaborderStylesolid
 
Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikkasolid

Matemaattinen taloustiede
Riskiteoria 

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Matematiikan opetuslaboratorio  
Opettajalinjan peruskurssi
 
GeoGebra opetuksessa

Column
width40%

Tilastotiede - Statistics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePakolliset kurssitborderStylesolid

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleValinnaiset kurssitborderStylesolid

Biometry and bioinformatics I 
Biometry and bioinformatics II
Biometry and bioinformatics III
   
Generalized Linear Mixed Models

Genome-wide association studies, GWAS-minicourse

Introduction to Probability

Lineaariset sekamallit

Longitudinal data-analysis
  
Markovian modelling and Bayesian learning
Molecular genetics reading group 
Otantamenetelmät
Phylogeny inference, seminar

Statistical software tools
Surveymetodiikka
Topics in Survey Methodology and Survey Analysis

...