Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: m24-uppdatering

...

  • Steg 1: om kursområdet är öppet för studerande, det stängsblir det stängt, dvs studerandena kan inte längre använda kursområdet.
  • Steg 2: kursområdet flyttas till en dold kategori och göms från HY-Moodle-sidan men kan nås med kursområdets direkta adresslåses, dvs lärarna kan inte längre använda kursområdet.
  • Steg 3: Kursområdet raderas.

...