Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Kontroll- och länkdelfält

Beskrivning av de fem kontrollfält med vilkas hjälp fälten länkas till en bestämd organisation eller till andra fält. Kontrolldelfälten finns främst i (w, 0, 5) eller i nästan alla (6 och 8) formatfält i den bibliografiska posten. De beskrivs därför alla i denna bilaga. Delfälten beskrivs ockås i motsvarande förteckningar över delfälten och de är också länkade hit.

w BibID för sammanhörande bibliografisk post

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes, se Organisationer.

800  1# ‡a Negt, Oskar ‡t Schriften ‡vBD. 2 ‡w (DE-101b)967682460     

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes eller standard (t.ex. International Standard Name Identifier, ISNI), se Organisationer och Standard Identifier Source Codes.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian. ‡4 aut ‡0 (DE-101c)310008891

...

5 Institution för vilken fältet gäller

Fältens uppgifter passar antingen in eller inte i beskrivningen, men den/de har betydelse för organisationen. Som kod för organisationen används ISIL, se Organisationer.

500 ## ‡a From the papers of the Chase family. ‡5 DL

...

Delfält ‡6 i "normalfält" innehåller i allmänhet ingen ytterligare information. I fält 880 följs länkfälts- och skevensnummeruppgiften däremot av skriftartskod och vid behov även en kod för höger-till-vänster-orientering (alltså enligt skriftarten i 880 ).

Wiki Markup100 1# *‡6 880-01* ‡a \ [Huvuduppslag person latinska tecken\]
880 1# *‡6 100-01/(N* ‡a \ [Huvuduppslag person kyrilliska tecken\]unmigrated-wiki-markup

245 10 *‡6 880-03* ‡a Sosei to kako : ‡b Nihon Sosei Kako Gakkai shi.
880 10 *‡6 245-03/$1* ‡a \ [Huvuduppslag japanska tecken\] : ‡b \ [Övrig titelinformation japanska tecken\].unmigrated-wiki-markup

100 1# *‡6 880-01* ‡a \ [Huvuduppslag person kinesiska tecken\].
880 1# *‡6 100-01/(B* ‡a Shen, Wei-pin.

Skriftartskod

I fält 880 skall sekvensnumret i tillämpliga fall följas av snedstreck (/) och tvåställig skriftartskod.

...

(2 : hebreiska

(S : grekiskaunmigrated-wiki-markup

880 1# ‡6 100-01/*(N* ‡a \ [Huvuduppslag person kyrilliska\]

Är flera skriftarter representerade i ett och samma 880-fält skall koden avse skriftart som förekommer först i fältet. För andra skriftarter än de som nämns ovan kan koden uteslutas. Då informationen är registrerad med en höger-till-vänster-orienterad skriftart (t.ex. arabiska eller hebreiska) tillägges ett snedstreck (/) och koden r i fält 880. Icke-latinska tecken i fält 880 registreras lämpligen med någon form av virtuellt tangentbord eller annat teckenstöd.

...

Skriv in i katalogiseringsmodulen arabiska tecknen i sin logiska ordning från vänster till höger.unmigrated-wiki-markup

110 2# ‡6 880-01 ‡a \ [Huvuduppslag institutionsnamn latinska tecken\]
880 2# ‡6 110-01/(2/*r* ‡a \ [Huvuduppslag institutionsnamn arabiska tecken, länkad med korresponderande "normalfält"\]

8 Länk- och sekvensnummer

...

c : Integrerad del (bibliografiska formatet)
Används i samlingsposter eller andra poster som innehåller fält för identifierbara integrerade delar, t.ex. lokalsignum, ämnesord, författare, deltitlar som endast avser del av en samlingspost eller ett flerbandsverk katalogiserat enligt enpostmodellen.

Wiki Markup245 10 ‡a Brevard Music Center ‡n Program #24 ‡h \ [sound recording\].

Wiki Markup505 0# ‡a From my window / Siegmeister (world premiere) - Don Giovanni. Il mio tesorof \ [i.e. tesoro\] / Mozart - Martha. M'appari / Flotow - Turandot. Nessun dorma / Puccini - Pines of Rome / Respighi.

650 #0 ‡81\c ‡a Suites (Orchestra), Arranged.

...

r : Reproduktion (bibliografiska formatet)
Används  i bibliografiska poster avseende t.ex. reproducerade e-resurser och mikroformer för att identifiera de fält som enbart avser reproduktionen (007, 245‡h, 533 etc.). Övriga fält är då identiska med post för originalmanifestationen.

Wiki Markup007 \ [mikroform\] Wiki Markup

008/23 a \ [mikroform\]

245 04 ‡a The New-York mirror, and ladies' literary gazette.

...