Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kesäkoulun tarkoitus on valottaa matemaattisen fysiikan nykytilaa ja hieman tulevaisuuttakin. Kesäkoulun ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin haun alkuun mennessä. Luennoitsijoina ovat ainakin Valentina Giangreco Marotta Puletti, Esko Keski-Vakkuri, Kalle Kytölä, Matti Lassas, Samuli Siltanen, Ville Suur-Uski ja Lárus Thorlacius.

Missä?

...

 MaTiKeToPe
10-12saapuminenTBAPULETTITBATHORLACIUSTBAKYTÖLÄTBAKESKI-VAKKURI
12-13lounaslounaslounaslounaslounas
13-15TBAPULETTITBATHORLACIUSTBAPULETTITBASILTANENTBAKYTÖLÄ
15-17TBATHORLACIUSTBATBATBAKYTÖLÄ(laskuharj.)SUUR-USKIlähtö
17-18päivällinenpäivällinenpäivällinenpäivällinen

 

19-22sauna  sauna 

Luennoitsijat ja alustavat aiheet

  • Valentina Giangreco Marotta Puletti: "Integrable models"
  • Esko Keski-Vakkuri: "Symmetria fysiikassa"
  • Kalle Kytölä: "Satunnaiskävelymallit"
  • Matti LassasSamuli Siltanen: "Inversio-ongelmat A"Samuli Siltanen
  • Ville Suur-Uski: "Inversio-ongelmat BBig data"
  • Lárus Thorlacius: "Classical and quantum aspects of black holes"

Osallistujat

Hyväksytyt osallistujat ilmoitetaan myöhemmin. Muistithan täyttää sivun yläosasta löytyvän hakulomakkeen!Hyväksytyille osallistujille on ilmoitettu sähköpostitse.

Hyödyllisiä linkkejä

...