Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

591 - Biblioteksspecifik anmärkning

Används för olika ändamål i olika databaser.

I Voyager-databaserna: Utgivningskatalog (NR)

...

k Reference of publication list (TR)

m Open access-kod (R)