Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indikatorvärde 1-9 innebär att fältet inleds med alfanumeriska tecken som skall uteslutas vid filering. Värde skall sättas till det antal tecken som föregår fileringsstart. Typfall utgör inledande bestämda och obestämda artiklar (t.ex. En, A, Le, Les, The, Der), se Library of Congress, Appendix F - Initial Definite and Indefinite Articles.

Indikatorvärde skall motsvara samtliga tecken/positioner som föregår fileringsstart; i den bortfilerade delen ingående blank- och specialtecken (t.ex. apostrof, bindestreck) skall således medräknas. Diakrit räknas som eget tecken.

...