Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

550 ## ‡a VTT TietopalveluInformationstjänster.

550 ## ‡a Elokuvan julk. Marin Karmitz, 1994.

...