Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

g Landkod (R)
Koden tas från förteckningen en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

3 Del av materialet som avses (NR)

...