Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1 Förkortad upplaga

7 Annan upplaga definierad specificerad i delfält ‡2

Andra indikator (Ind. 2) Källa för klassifikationskod

...