Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

c Elektroniskt lagrad resurs
Alla typer av elektroniska resusr, till exempel e-böcker, e-tidskrifter och andra text- eller bildfiler, samt sådana digitalt elektroniskt lagrade video- och ljudfilmer som kräver dator och enbart en vanlig avspelningsutrustning.
Hit även dataspel, datorbaserade multimedier, onlinetjänster och andra resurser med medietyp m i postetiketten (000/06).
En vanlig CD-skiva med en musikinspelning behandlas däremot som ljudinspelning, inte som digitalt elektroniskt lagrad resurs.

06-13 Möjlig utbyggnad av fältet: Om någon kod anges i detta område ska samtliga positoner vara markerade. I annat fall (dvs. då enbart positionerna 007/00-05 används), ska 007/06-13 fyllas ut med fyllnads- (|) eller blanktecken.

...

f Datorkassett
Flyttbar modul med skriv- och läsbart magnetband.

h Datorbandspole
Flyttbar spole med skriv- och läsbart magnetband.

...

r Onlineresurs
Serverlagrat material som kräver access via nätverk.
Exempel: e-tidskrifter, e-böcker .

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad | Fyllnadstecken. Får även vara #
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg

a En färg som kontrasterar mot vitt
Fiiler avsedda att procuceras i en färg annan än svart/svartitt (se kod b).

...

d Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust
Exempel: JPEG, MPEG

m Blandade teknikern Ej tillämplig

u Okänd komprimeringsstatus

...