Child pages
  • Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2011

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5 ja 6.
Ratkaisut: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ilmestyy tähän pe 6.5. iltapäivällä) ja 6.

Ensimmäiset harjoitukset pidetään viikolla 12 (21.-25.3.) ja viimeiset viikolla 18 (2.-6.5.).

...