Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Riskiteoria, syksy 2007
Riskiteoria, syksy 2009
Riskiteoria, syksy 2010
Riskiteoria, syksy 2011

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan vakuutustoimintaa matemaattisesta näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat vahinkoprosessin mallintaminen ja analysointi sekä tähän liittyvät sovellukset. Lisäksi tarkastellaan vakuutusyhtiön vakavaraisuuteen liittyviä kysymyksiä, ns. vararikkoteoriaa. Opintoja voi täydentää 2 opintopisteen jatkokurssilla loppusyksystä.

...