Child pages
  • Miten lähetän keskustelualueen viestit kurssilaisten sähköpostilaatikkoon?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: päivitin M2 mukaiseksi

...

Huomaa myös, että omissa asetuksissa ("Postin keräily") voi kukin käyttjä käyttäjä säätää, tuleeko jokaisesta viestistä erillinen sähköposti, vai lähettääkö järjestelmä kerran päivässä koonnin kaikista viesteistä.