Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Länkfälten har planerats så att man kan formulera standardfraser om länkmålet i katalogposten för den beskrivna resursen. Om förhållandet är för komplicerat för att uttryckas med de uppgifter som finns i standardfrasen och länkfältet, kan informationen anges i fält 580 (Anmärkning om komplicerad länkningar). Då i anmärkningsfältet används ett passande länkfält 760-780, skriver man inte ytterligare en standardfras i länkfältet.

...