Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

z Makulerat/ogiltigt kontrollnummer  (R)

Nationalbibliografisk instans (NR) 
ISIL ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

016 ## ‡a 890000298##rev ‡z 89000298##

...