Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nedan beskrivs hur man länkar mellan katalogposter i MARC-formatet

Länkfält (fält fälten 760-787)

I fälten ingår en beskrivning av länkmålet och dess kontrollnummer (001) eller både och. I länkfälten ingår bara minimimängd beskrivning av länkmålet, och en mer ingående beskrivning kan göras med hjälp av en länk till resursens kontrollnummer som finns i delfält ‡w.

...