Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width30%
Haku kuvailusäännöistä

Livesearch
spaceKeyKirjastoaineistojenkuvailusaannot
idKuvailusäännöt

Sisällysluettelo

Children Display
pageKirjastoaineistojen kuvailusäännöt (ISBD consolidated)
Column
width70%

Excerpt

A.9 Symbolit yms.

Symboli tai muu merkki, jota ei voida jäljentää, korvataan kuvailussa sitä vastaavilla kirjaimilla tai sanoilla, mikäli mahdollista. Korvaava ilmaus merkitään hakasulkeisiin ja tehdään selittävä huomautus, jos sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille. Jos copyright-merkkiä ei voida käyttää, se korvataan lyhenteellä cop. käyttämättä hakasulkeita.

Esim.

[3.] p.
Alue 7: Painoksen numero nimiösivulla merkitty kolmella tähdellä.

/ by [E.B.C.]
Alue 7: Author's initials represented by musical notes
Toim. huom.: Tekijän nimikirjaimet merkitty nuotein.

I [love] Paris
Alue 7: The word "love" in the title is represented by a heart symbol
Toim. huom.: Sanan “love” sijasta nimekkeessä sydänkuvio.

Splinters, historical, sacred and profane, partly from off that standard
[oak], our blessed constitution
Alue 7: The word "oak" is represented by a woodcut of the tree
Toim. huom.: Sanan “oak” sijasta nimekkeessä tammea esittävä puupiirros.

[At]fer
Alue 7: The word “at” in the title is represented by the symbol @
Toim. huom.: “At”-merkki kirjoitettu nimekkeessä @.

, cop. 2009
Toim. huom.: Julkaisussa ©2009.