Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

591 -

...

Biblioteksspecifik anmärkning

...

Används för olika ändamål i olika databaser

Voyager-tietokannoissa: Julkaisuluettelo (ET)

I Voyager-databaserna: Utgivningskatalog (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfälta Vastuualuekoodi/laitostunnus (T)

a Kod för ansvarsområde/institutions-ID (R)b Julkaisun tekijä(t) (T)

b Publikationens upphovsman (män) (R)

c Projektitunnus/-tunnukset (T)c Projekt-ID (R)d AMKOTA- tai KOTA-luokitus (T)

d AMKOTA- eller KOTA-klassifikation (R)e Impact-arvo (T)

e Impact-värde (R)

f Koulutusala (T)f Utbildningsområde (R)

g Henkilökuntakoodi (T)g Personalkod (R)h Yleinen huomautus (T)

h Allmän anmärkning (R)i Tieteenalaluokitus (T)

i Vetenskapsklassifikation (R)

j Julkaisuluetteloviite (T)j Hänvisning till utgivningskatalog (R)

k Reference of publication list (T)m Open access -koodi (T)

m Open access-kod (R)