Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Första och andra grupp av tecken (R)

...

e Oanalyserat fingerprint (NR)

2 Källa (NR)Koodi otetaan listalta, ks. Fingerprint Scheme Source Codes.

Koden tas från en förteckning, se Fingerprint Scheme Source Codes.

5 Institution till vilken fältet hör (R)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

026 ## ‡a dete nkck ‡b vess lodo 3 ‡c Anno Domini MDCXXXVI ‡d 3 ‡2 fei ‡5 UkCU

...