Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

018 - Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (NR)

Uniikki tunnistekoodi monografian tai jatkuvan julkaisun osakohteelle.

Unik identifikationskod för monografins eller fortlöpande publikationens delobjekt.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Identifikationskod (NR)

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

018 ## ‡a 0844021842/78/010032-08$01.25/1

...