Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

016 - Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system (R)

Jonkin muun kansallisbibliografisen organisaation kuin Library of Congressin antama uniikki numero.

Unikt nummer getts av någon annan nationellbibliografisk organisation än Library of Congress.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nationalbibliografisk instans

...

7 Instans specificerad i ‡2

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Kontrollnummer (R)

...

2  Nationalbibliografisk instans (NR) 

Koodina käytetään ISIL-tunnusta, ks. Organisaatiot.

ISILISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

016 ## ‡a 890000298##rev ‡z 89000298##

...