Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om resursen är eller innehåller ett läromedelspaket eller annan kombinerad resurs skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för detta paket.

Sisältää kahta tai useampaa aineistotyyppiä, joista mikään ei ole kokonaisuuden hallitseva osa. Esimerkiksi opetuspaketit, joissa mukana oppikirja ja kasettinauhoja.Se ovan.

Innehåller två eller flera materialtyper, bland vilka ingen är förhärskande del av helheten. T.ex. läromedelspaket som innehåller en lärobok och kassettband. Finns redan ovan

00 Bärartyp

o Paket Kombinerat material (Moniviestin) (Multimedia)

...