Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

g Landkod (R)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

535 1# ‡3 Coal reports ‡a American Mining Congress; ‡b 1920 N St., NW, Washington, D.C. 20036; ‡d 202-861-2800

...